button4
button3
button2
button1
foto
Meststoffen

Produkt
Stikstof
Fosfaat
Kali
Varkensmest
7 kg/ton
4 kg/ton
6 kg/ton
Zeugenmest
4 kg/ton
2.5 kg/ton
4 kg/ton
Rundveemest
4.5 kg/ton
1.5 kg/ton
4.5 kg/ton
Kalvergier (code 18)
3  kg/ton
1.5 kg/ton
4 kg/ton
Rosemest (code 19)
5  kg/ton
2 kg/ton
5 kg/ton
Ingedikte kalvermest
4.5 kg/ton
5 kg/ton
4.5 kg/ton
Digistaat
5  kg/ton
2 kg/ton
2.5 kg/ton
Avebe meststof
4.7 kg/ton
2.8 kg/ton
0.8 kg/ton

Het gebruik van meststoffen is aan regels gebonden. Gebruiksnormen wel te verstaan. Hieronder ziet u hoe de regelgeving "grofweg" in elkaar zit. Voor specifieke vragen kunt u ons altijd vrijblijvend bellen.

1: Fosfaat gebruiksnorm per grondsoort
2: Voorbeeldberekening
3: Diverse handige tabellen
4: Boer-boer transport
5: Partikulier

1:
Gebruiksnorm Fosfaat op grasland:

PAL-waarde     

Categorie 2015 2016 2017
<27 Laag              100 kg/ha 100 kg/ha 100 kg/ha
27-50 Neutraal 90 kg/ha 90 kg/ha 90 kg/ha
>50 Hoog 80 kg/ha 80 kg/ha 80 kg/ha

Gebruiksnorm Fosfaat op bouwland:

PW-waarde Categorie 2015 2016 2017
<36 Laag 75 kg/ha 75 kg/ha 75 kg/ha
36-55 Neutraal 60 kg/ha 60 kg/ha 60 kg/ha
>55 Hoog 50 kg/ha 50 kg/ha 50 kg/ha
PAL en PW-waarde geven de fosfaatvoorraad in de grond aan (wordt aangetoond met grondonderzoek.)

2:
Gebruik van stikstof is 170 kg/ha uit dierlijke mest. Daar bovenop mag bij bemest worden tot wat er per gewas max. mag worden gebruikt. (zie tabel hieronder)Voorbeeld, Zetmeelaardappels mag 230 kg stikstof -170x70% werkingscoefficient = 119 kg uit dierlijke mest, dan mag men nog 111 kg uit stikstof bij strooien

3:
Klik hier voor tabel stikstofgebruiksnorm per gewas
Klik hier voor tabel fosfaatgebruiksnorm
Klik hier voor tabel werkingscoëfficiënt per stikstof per meststof
Klik hier voor tabel Fofaitaire gehaltes stikstof en fosfaat per meststof

4:
Boer-boer transport kan worden uitgevoerd op 1 Vdm (Vervoersbewijs Dierlijke Mest). Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet u de laadtijd, lostijd en het geschat gewicht rechts op de bon vermelden. U kunt dan de totalen optellen en vermelden op de plaats van gewicht op de bon. Let op: de bon moet binnen 10 dagen bij Dienst regelijngen zijn ingediend. tevens dient u code 32 in te vullen bij opmerkingen.Verdere voorwaarden zijn dat er 80% van de totale hoeveelheid op eigen bedrijf geplaatst kan worden, straal binnen 10 km en direct van producent naar kopakker afnemer.

5:
Partikulieren kunnen 85 kg fosfaat aanvoeren per ha mits er gewogen en bemonsterd wordt. Als het via boer-boer transport gaat mag er maximaal 20 kg fosfaat/ha worden aangewend. Tevens dient er bij opmerkingen code 31 ingevuld te worden.
Zijn er meer vragen? Bel geheel vrijblijvend.
home_vos_ruinerwold
ga creatief ©